Praksis information

Historie

Lægehuset i Vodskov blev opført i 1973/74 til 3 læger og 3 sekretærer. 2004 blev det udbygget til den nuværende størrelse.

Læger og personale

  • Staben består af:
  • 4 praktiserende læger
  • uddannelseslæger der uddannes mhp. specialisering i almen praksis
  • 5 sygeplejersker
  • 1 bioanalytiker
  • 1 social- og sundhedsassistent
  • 1 rengøringsassistent

Driftsform

Lægehuset er et kompagniskab.

Åbningstider

Lægehuset er åbent året rundt alle hverdage 8-16, idet ferie holdes på skift.

Konsultationer

Der er mulighed for Tid Samme Dag og planlagt konsultation for udvalgte konsultationstyper. Tidsbestilling er nødvendig ved den planlagte konsultation. Tid Samme Dag kan bookes elektronisk fra kl 12 dagen før eller i telefon samme dag fra kl 0800.
NB! Udeblivelse uden rettidigt afbud fra privat konsultation som for eksempel kørekortsattest, rejsevaccination og forsikringsattester koster 250 kr.
Afbud meddeles telefonisk (evt akut telefon)  senest 2 timer før aftalt konsultation. Mail kan ikke benyttes til afbud samme dag.

Akut sygdom:

Ved akut sygdom, kontaktes sekretariatet for videre aftale. Ved mistanke om akut livstruende sygdom som f.eks. hjerneblødning eller blodprop i hjertet kontaktes 112 for at undgå unødig forsinkelse i behandlingen.

Planlagt konsultation

Læger

Konsultationstider fremgår på forsiden.
Der afsættes 10-15 minutter til hver konsultation, indbefattende administrativt arbejde. Ved flere eller komplicerede problemer kan det blive nødvendigt med flere konsultationer på forskellige dage. Kun i undtagelsestilfælde og efter aftale med den enkelte læge kan der afsættes længere tid end 15 minutter ad gangen.

Klinikpersonale/Sygeplejersker

Blodprøver, EKG, lungefunktioner, øreskyl m.v. Undersøgelse i forbindelse med opfølgning af knogleskørhed, KOL, forhøjet blodtryk og sukkersyge, forebyggelses-konsultationer,  sårbehandlinger, børneundersøgelse 2,3 og 4 år, børnevaccinationer 3, 15, 18 mdr. og 12 år, HPV-vaccinationer, vitamin B-12 indsprøjtninger, andre vaccinationer efter aftale med læge. Underlivsundersøgelse med celleskrab, årlige p-pille kontroller.

Der kan ikke tages blodprøver efter kl 1420

Opfølgning ved kroniske sygdomme.

Det tilstræbes at der altid medgives ny tid til næste kontrol. Visse kontroller varetages af personale.

Sygebesøg

Sygebesøg er forbeholdt patienter, der ud fra lægelig vurdering af helbredsmæssige årsager ikke kan transporteres til lægehuset. Der er mulighed for akutte og planlagte sygebesøg. Akutte besøg foretages af vagthavende læge eller personale.
Se også ”Transport til læge”.

Afbud

Hvis man bliver forhindret, så giv besked snarest muligt – til glæde for en anden patient. Udenfor telefonens åbningstid henviser vi til det oplyste akut nummer.

Forsinkelser

Vi forsøger at overholde de skemalagte tider så godt som muligt, men pludselig alvorlig sygdom eller svære problemer kan kræve lægelig indsats her og nu og dermed sprænge tidsrammen med forsinkelser til følge.

Lægevagt

Akut henvendelse uden for normal arbejdstid (hverdage kl. 16-08 samt i weekend og på helligdage)  ring: 70 150 300.

Sundhedskortet (tidl. sygesikringskort)

SKAL registreres i kortlæser ved ankomst ved ALLE  henvendelser til lægehuset.
Dette er lovkrav fra region. Desuden er det nødvendigt for, at vi kan se at du er ankommet i venteværelset.