Værdier og forventninger

Vi ønsker at drive et moderne velfungerende lægehus, hvor vores patienter føler det naturligt at henvende sig med helbredsproblemer af enhver karakter.

Værdier

Et godt forhold mellem læge, personale og patient baseres på gensidig tillid og respekt
En venlig og ligeværdig omgangstone er en nødvendig forudsætning for god kommunikation
Et højt fagligt niveau med løbende opdatering er nødvendigt for at kunne tilbyde relevant undersøgelse og behandling indenfor det store spektrum af helbredsmæssige problemer, som vi møder i vores hverdag
Dagsorden i konsultationen sættes primært ud fra dine behov som patient, i dialog med læge/personale
Et kompliceret forløb med flere aktører nødvendiggør en tovholder, der har et samlet overblik over helbredsoplysninger og sikrer kontinuiteten i behandlingen – dette er en rolle vi bestræber os på at udfylde.

Hvad du som patient kan forvente af os

Vi tilstræber at yde den bedst mulige behandling og service inden for de givne rammer
Vi er lydhøre overfor kritik – som du bedes rette til lægerne, idet vores personale arbejder ud fra vores retningslinjer
Vi værner om tavshedspligten og fortroligheden.

Forventninger til dig som patient

Du overholder konsultations aftaler – specielt af hensyn til medpatienter
Du har forståelse for at det kan være nødvendigt at opprioritere patienter, hvis helbredstilstand gør det nødvendigt.
Du har forståelse for at det kan være nødvendigt at aftale flere konsultationer ved flere problemstillinger, idet vi kun har mulighed for at behandle et begrænset antal problemstillinger pr. konsultation (10-15 min). I denne tid er indregnet lægens tid til orientering i journalen inden du kommer ind samt efterfølgende lægens arbejde med journalføring, evt henvisninger og recepter

Du har forståelse for at der kun er mulighed for én konsultation pr. dag – af hensyn til medpatienternes mulighed for at reservere tid samt pga vores overenskomst- se mere omkring dette under beskrivelse af vores rammer.

Praktisk – HUSK

Sygesikringskort medbringes hver gang
Aflyse tider, der ikke ønskes – til glæde for en medpatient

Lidt uddybning om vores rammer

Praktiserende læger har selvstændig virksomhed. Vi betaler selv personalelønninger, driftsomkostninger af hus og inventar samt udstyr.

Hvorfor er det vigtigt med sundhedskortet ved hver kontakt til lægehuset?

Vi ”sælger” lægeydelser til dig som patient. Du ”betaler” med dit sundhedskort som er finansieret via skatten. Det er regionen der betaler regningen for dine sundhedsydelser. Derfor er  registrering af kortet nødvendigt, for at vi kan få penge for vores arbejde.  Prisen for de enkelte ydelser aftales mellem PLO og Danske Regioner.

Økonomiloft

Ved seneste overenskomst er der aftalt loft over ydelser som  betales til almen praksis- det er derfor ikke muligt for os at ”øge” omsætningen ved at øge antallet af  konsultationer. Hvis vi overskrider loftet skal vi betale penge tilbage til regionen.

Hvorfor skal jeg som patient betale for visse ydelser hos lægen?

Kørekortsattester, rejsevaccination samt visse tilskudsansøgninger er ikke en del af overenskomsten med regionen. Vi fastsætter prisen efter tidsforbrug og omkostninger. Som alle andre private erhvervsdrivende må vi ikke lave prisaftaler.

Hvorfor kan jeg ikke bestille dobbelttid eller tid ved læge og sygeplejeske samme dag?

Overenskomsten giver ikke mulighed for at tage 2 konsultationer på samme dag. Vi får 134 kr for en almindelig konsultation, dertil evt. tillægsydelser f.eks blodprøve 46 kr. Det er derfor ikke økonomisk muligt at yde denne service indenfor de nuværende rammer.

Hvorfor kan jeg ikke bare ringe og bestille en henvisning til f.eks fysioterapeut eller speciallæge?

En henvisning forudsætter en aktuel lægefaglig vurdering af behovet og beskrivelse af problemet

Hvorfor er der så lang ventetid på en aftalt konsultation?

Vi oplever vores arbejdsbelastning er stigende. Vi har tilmeldt knapt 7000 patienter. Vi overtager flere opgaver fra sygehuset og der er øget krav om dokumentation. Dette medfører krav om flere attester fra bla. Kommuner og forsikringsselskaber