Anden rådgivning og behandling

Henvisning eller fornyelse af henvisning til fysioterapeut, speciallæge eller anden behandler forudsætter fremmøde i konsultationen.

http://www.rn.dk/Sundhed
– her finder du en række oplysninger, som kan være relevante for dig som patient i Region Nordjylland, f.eks. dine rettigheder som patient, hvordan du anbefales at forholde dig ved akut sygdom mm.

http://www.rn.dk/Sundhed/Patient-i-Region-Nordjylland/Praktiserende-laeger-og-andre-behandlere.aspx
– her finder du generelle oplysninger om bl.a læger og andre behandlere (bl.a. psykologer og fysioterapeuter), f.eks. om henvisningsmuligheder og evt. tilskud.

https://www.sundhed.dk/find-behandler/
– her finder du en behandler, f.eks. speciallæge eller fysioterapeut og oplysninger om adresse, adgangsforhold mm.

http://www.psykologeridanmark.dk
– her finder du nærmere oplysninger om psykologernes særlige interesseområde mm.

http://www.aalborg.dk/sundhed-og-sygdom og
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/sundhedstilbud/region-nordjylland/kommuner/aalborg/
– her finder du rådgivning og hjælp til livsstilsændring, rehabilitering mm.

http://www.aalborg.dk/familie-og-boern
– her finder du oplysninger om bl.a den sociale skadestue, PPR, SSP og sundhedspleje