Attester og priser

Kørekortsattester 

Læs de aktuelle regler for kørekort her:

Lægeerklæring ved sygdom:
Der er tre muligheder ved sygdom
1. Mulighedserklæring: Arbejdsgiver skal udfærdige side 1 sammen med den sygemeldte – og dernæst anmode om lægens vurdering på side 2. Attesten forudsætter en konsultation. Den sygemeldte får mulighedserklæringen med sig – og skal overbringe denne til sin arbejdsgiver.
2. Arbejdsgiver kan undlade at få nogen erklæring udfyldt – det vil være det langt hyppigste!
3. Arbejdsgiver kan i helt specielle tilfælde få ”dokumenteret lovligt fravær (pga. sygdom)” – dette kan ske på en fri attest.
Studerende betaler halv pris ved egenbetaling for sygemelding (dokumentation skal fremvises)

Attester til kommune og forsikring.
Tid aftales individuelt efter kontakt med klinikken. Oplys nummer på attest af hensyn til booking.

Priser og retningslinjer for en række attester er aftalt med Lægeforeningen. Læs her:

NB! Udeblivelse uden rettidigt afbud fra privat konsultation som for eksempel kørekortsattest, rejsevaccination og forsikringsattester medfører et gebyr på 250 kr.

Afbud meddeles telefonisk ( evt akuttelefon) senest 2 timer før aftalt konsultation. Mail kan ikke benyttes til afbud samme dag.

AttestKommentarPris (Incl moms)
Kørekort 600 kr
Ansøgning om handicap skilt 600 kr.
Ansøgning om medicintilskudPr. lægemiddel300 kr.
MulighedserklæringMedbringes fra arbejdsgiver600 kr.
Almindelig sygemelding "fri attest" 600 kr.
Forhåndstilsagn ved rejseForsikringsattest750 kr.
Akupunkturnålepr. behandling75 kr
Andre attesterAfhængigt at tidsforbrug. 600 kr pr påbegyndt 15 min.
Privatkonsultation excl. evt prøvertidsforbrug max 15 min incl journalføring600 kr
Privat blodprøve/urinprøve/EKG/lungefunktion Se priser under gruppe 2 patienter.