Gruppe 2 patienter

Hvis du er i gruppe 2, skal du betale en del af lægeregningen selv.

Vores priser fremgår af nedenstående oversigt.

Der afregnes efter hver konsultation. Mail eller telefonkonsultationer afregnes pr. måned.

Gruppe 2 ydelser Pris
Lægekonsultation 300,-
Telefonkonsultation 100,-
E-mailkonsultation 100,-
Lægebesøg i hjemmet indtil 4 km, ellers pris efter aftale og tidsforbrug. 500,-
Konsultation ved personale 200,-
LaboratorieydelserTillæg til ovenstående
Blodprøve 100,-
INR100,-
CRP (infektionsprøve)100,-
Blodsukkermåling50,-
Blodprocent

(hæmoglobin)
50,-
Urinundersøgelse 100,-
Halspodning

(streptokokker, type A)
100,-
Podning hud/slimhinde 50,-
Hjertecardiogram (EKG) 150,-
Lungefunktionsundersøgelse 250,-
Peakflow 100,-
Sårbehandling150,-
Hjemmeblodtryk, incl. lån af apparat 150,-
Celleprøve-livmoderhals150,-
Anlæggelse eller skift af kateter 150,-