Sundhedsforsikringer

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, vil det være en fordel, at du så tidligt som muligt oplyser om du ønsker at gøre brug af denne i forbindelse med et helbredsproblem.

Praktiserende læger kan efter aftale med sygesikringen kun henvise til undersøgelser og behandling i det offentlige sundhedsvæsen.

Dit helbredsproblem vil blive vurderet og hvis der foreligger lægefaglig begrundelse for det, vil en henvisning til videre undersøgelse laves. Hvis du i dette tilfælde ønsker at gøre brug af sundhedsforsikring i stedet for offentligt tilbud, vil du kunne få kopi af henvisningen i hånden og selv arrangere videre behandling med dit forsikringsselskab. Denne ydelse betaler sygesikringen og er derfor gratis for dig.

Hvis du efter at henvisningen er sendt kommer i tanke om at du vil benytte privat forsikring, vil denne ekstra kontakt være sygesikringen uvedkommende og er derfor for privat takst. Det koster 300kr, at få brev med henvisningstekst og underskrift udleveret.

Såfremt du ønsker at benytte sundhedsforsikring til behandling/ydelser der ikke findes som tilbud i det offentlige sundhedsvæsen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. I så fald må de skriftligt via særlig attest rekvirere de ønskede oplysninger. Prisen for denne attest betales af forsikringsselskabet.