Sundhedsforsikringer

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, vil det være en fordel, at du så tidligt som muligt oplyser om du ønsker at gøre brug af denne i forbindelse med et helbredsproblem.

Praktiserende læger kan efter aftale med sygesikringen kun henvise til undersøgelser og behandling i det offentlige sundhedsvæsen.

Dit helbredsproblem vil blive vurderet og hvis der foreligger lægefaglig begrundelse for det, vil en henvisning til videre undersøgelse laves. Hvis du i dette tilfælde ønsker at gøre brug af sundhedsforsikring i stedet for offentligt tilbud, vil du kunne få kopi af henvisningen i hånden og selv arrangere videre behandling med dit forsikringsselskab. Denne ydelse betaler sygesikringen og er derfor gratis for dig.

Hvis du efter at henvisningen er sendt kommer i tanke om at du vil benytte privat forsikring, vil denne ekstra kontakt være sygesikringen uvedkommende og er derfor for privat takst. Det koster 200 kr + moms at få brev med henvisningstekst og underskrift udleveret.

Såfremt du ønsker at benytte sundhedsforsikring til behandling/ydelser der ikke findes som tilbud i det offentlige sundhedsvæsen, skal du kontakte dit forsikringsselskab. I så fald må de skriftligt via særlig attest rekvirere de ønskede oplysninger. Prisen for denne attest betales af forsikringsselskabet.

Ved øvre luftvejssymptomer, beder vi dig tage en covid-selvtest inden henvendelse.